Hautaustoimisto auttaa

Hautaustoimisto auttaa kaikissa mahdollisissa hautajaisiin liittyvissä käytännön kysymyksissä niin ennen hautajaisia kuin niiden jälkeenkin. Hautaustoimistohausta löydät oman paikkakuntasi hautaustoimistot. Taloustutkimus ja Suomen Hautaustoimistojen liitto toteuttivat vuonna 2018 asiakastyytyväisyystutkimuksen, jonka mukaan liiton jäsenliikkeiden asiakkaista 95 % on täysin tai hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Hautaustoimistojen tekemää työtä ja sieltä saatua apua siis arvostetaan erittäin korkealle.

Monilla hautaustoimistoilla on päivystys ja neuvonta 24 tuntia vuorokaudessa, joten asiat saa alulle myös virka-ajan ulkopuolella, esimerkiksi pitkien pyhien aikaan. Hautaustoimilain mukaan ruumis on haudattava tai tuhkattava ilman aiheetonta viivytystä, joten hautajaisten valmistelu on yleensä aloitettava hyvin pian kuoleman jälkeen.

Hautaustoimisto huolehtii yleensä siitä, että hautaamiseen tarvittava hautauslupa saadaan ennen hautajaisia. Lisäksi hautaustoimisto hakee vainajan esimerkiksi sairaalasta tai hoitokodista, pukee hänet ja asettaa arkkuun. Suomen lain mukaan kaikki ihmiset on haudattava tai tuhkattava arkussa. Arkkua ei myöskään saa kuljettaa muulla kuin tähän tarkoitukseen rekisteröidyllä hautausautolla, jollainen löytyy hautaustoimistoista.

Arkku ja mahdollinen uurna hankitaan myös yleensä hautaustoimiston kautta. Lisäksi hautaustoimistolla on hyvät suhteet seurakuntaan, pitopalveluihin ja kukkakauppoihin, ellei hautaustoimiston yhteydessä jopa ole oma kukkakauppa. Hautajaisia järjestävä voi siis keskittyä olennaisimpiin asioihin – huolehtimaan siitä, että hänen läheisensä saa arvoisensa ja näköisensä hautajaiset. Hautaustoimisto huolehtii käytännön asioista.

Suomen Hautaustoimistojen Liiton sivuilta löytyy mm. Ensiohje vainajan omaisille  

Tumma puuarkku