Arkun merkitys

Arkku edustaa hautajaisissa vainajaa, joten useimmiten omaiset kiinnittävät sen valintaan runsaasti huomiota. Taloustutkimuksen mukaan arkun valinnassa omaisille tärkeintä on se, että arkku edustaa vainajan persoonaa ja muistuttaa tälle tärkeistä asioista. Arkussa voi näkyä vainajan kiinnostuksen kohteet, harrastus tai työ, asuinpaikka tai vaikkapa kesämökin maisema järven tai meren rannalla. Arkkujen materiaalit ja koristelut voivat olla hyvinkin erilaisia, ja kotimaisissa SHT-arkuissa on paljon valinnanvaraa.

Hautaustavalla ei ole merkitystä arkun valinnassa, vainajan elämä ja arvot saavat näkyä. Arkku on esillä siunaustilaisuudessa yhtä kauan, oli kyse sitten maahan hautauksesta tai tuhkauksesta. Arkun valinta läheiselle voi myös auttaa surun käsittelyssä. Useat surututkijat ovat tutkimuksissaan todenneet, että hautajaisten järjestäminen ja arkun valinta ovat lähiomaisille merkittävä osa surutyötä.

Arkku kuuluu olennaisesti myös monen hautausalan ammattilaisen päivittäiseen työntekoon. Esimerkiksi hautaustoimistojen, seurakuntien ja krematorioiden työntekijät kuljettavat ja säilyttävät vainajaa arkussa. Arkussa vainajan siirtäminen, säilytys, tuhkaaminen ja hautaaminen tapahtuu hygieenisesti, työturvallisesti ja ergonomisesti. Arkun käyttö mahdollistaa hautausalan ammattilaisten työn vainajaa kaikissa olosuhteissa kunnioittaen.

Laki määrää Suomessa, että arkku tarvitaan aina. Lisäksi Kirkkohallitus, seurakunnat, krematoriot ja hautaustoimistot ovat yhdessä laatineet Suomessa käytettäville arkuille laatuvaatimukset. Laatuvaatimukset edellyttävät, että arkku maatuu tai palaa mahdollisimman puhtaasti ja luontoa vain vähän kuormittaen. Myös hautaustoimen työntekijöiden työturvallisuus on huomioitu. Nämä laatuvaatimukset täyttävä kotimainen arkku on siksi hyvä valinta myös luonnon ja ekologisuuden kannalta.

Arkun valinta

Ruumisarkku on hautaustoimilain mukaan pakollinen osa hautajaisia – ihmistä ei saa haudata maahan tai tuhkata ilman arkkua. Siunaustilaisuudessa arkku edustaa vainajaa, ja se on esillä keskeisimmällä paikalla. Siksi moni haluaa kiinnittää arkun valintaan erityistä huomiota.
Uurna hankitaan silloin, kun vainaja tuhkataan. Tuhkauksen yhä yleistyessä on uurnavalikoimakin kasvanut erittäin laajaksi. Usein valitaan arkun väriin ja materiaaliin sointuva uurna, ja myös uurnan valinnassa kiinnitetään huomiota siihen, että se sopii vainajan persoonaan.
Yksilöllinen arkku

Arkun valintaan vaikuttaa tutkimuksen mukaan eniten se että se kuvastaa vainajan persoonaa ja arvoja ja muistuttaa tälle tärkeistä asioista (Taloustutkimus 9/2018). Koska hautaustoimistojen tilat ovat usein rajalliset ja arkut melko suuria, on kätevää tutkia valikoimaa etukäteen netissä. Kotimainen SHT tarjoaa laajan valikoiman Punkalaitumella valmistettuja, laadukkaita ja yksilöllisiä arkkuja.

Tutustu SHT:n arkkuihin >>

Ekologinen arkku

Toiseksi tärkein kriteeri arkun valinnassa on ekologisuus. Omaiset haluavat, että arkku maatuu tai palaa puhtaasti, eikä kuormita ympäristöä tarpeettomasti. 1.1.2017 asetetut arkkumateriaalivaatimukset täyttävät SHT-arkut sopivat yhtä hyvin niin tuhkaukseen kuin maahautaukseenkin. Kaikki arkuissa käytetyt materiaalit ovat luonnosta peräisin.

Kotimainen arkku

Kolmanneksi eniten omaiset kiinnittävät arkun valinnassa huomiota kotimaisuuteen. Usein kotimaisuus nousee edesmenneelle tärkeistä arvoista, mutta sillä voi olla merkitystä myös konkreettisesti laadun varmistuksen ja kotimaisen työn osalta. Vastuullisesti Suomessa tehty arkku on monella tapaa hyvä valinta.

Suomessa on tällä hetkellä vain kaksi arkkuvalmistajaa. Edullisimmat arkut ovatkin usein virolaisia. Kotimaisen arkun tunnistaa Suomalaisen Työn Liiton myöntämästä Avainlippu-merkistä.

Uurnan valinta

Jos vainaja tuhkataan, tarvitaan tuhkalle myös uurna. Uurna joko haudataan tai sieltä sirotellaan tuhkat haluttuun paikkaan. Tuhka täytyy sijoittaa pysyvään paikkaan vuoden kuluessa tuhkauksesta. Uurnissa on myös paljon valinnanvaraa ja myös niissä on helppo ottaa huomioon vainajan persoona.

Tutustu SHT-Tukun uurniin >>

Ristomatti Ratian suunnittelema Venho-arkku on näyttävä vaihtoehto.