Arkun merkitys

Arkun kanto herokuva

Arkun merkitys

Arkku edustaa hautajaisissa vainajaa, joten useimmiten omaiset kiinnittävät sen valintaan runsaasti huomiota. Taloustutkimuksen mukaan arkun valinnassa omaisille tärkeintä on se, että arkku edustaa vainajan persoonaa ja muistuttaa tälle tärkeistä asioista. Arkussa voi näkyä vainajan kiinnostuksen kohteet, harrastus tai työ, asuinpaikka tai vaikkapa kesämökin maisema järven tai meren rannalla. Arkkujen materiaalit ja koristelut voivat olla hyvinkin erilaisia, ja kotimaisissa SHT-arkuissa on paljon valinnanvaraa.

Hautaustavalla ei ole merkitystä arkun valinnassa, vainajan elämä ja arvot saavat näkyä. Arkku on esillä siunaustilaisuudessa yhtä kauan, oli kyse sitten maahan hautauksesta tai tuhkauksesta. Arkun valinta läheiselle voi myös auttaa surun käsittelyssä. Useat surututkijat ovat tutkimuksissaan todenneet, että hautajaisten järjestäminen ja arkun valinta ovat lähiomaisille merkittävä osa surutyötä.

Arkku kuuluu olennaisesti myös monen hautausalan ammattilaisen päivittäiseen työntekoon. Esimerkiksi hautaustoimistojen, seurakuntien ja krematorioiden työntekijät kuljettavat ja säilyttävät vainajaa arkussa. Arkussa vainajan siirtäminen, säilytys, tuhkaaminen ja hautaaminen tapahtuu hygieenisesti, työturvallisesti ja ergonomisesti. Arkun käyttö mahdollistaa hautausalan ammattilaisten työn vainajaa kaikissa olosuhteissa kunnioittaen.

Laki määrää Suomessa, että arkku tarvitaan aina. Lisäksi Kirkkohallitus, seurakunnat, krematoriot ja hautaustoimistot ovat yhdessä laatineet Suomessa käytettäville arkuille laatuvaatimukset. Laatuvaatimukset edellyttävät, että arkku maatuu tai palaa mahdollisimman puhtaasti ja luontoa vain vähän kuormittaen. Myös hautaustoimen työntekijöiden työturvallisuus on huomioitu. Nämä laatuvaatimukset täyttävä kotimainen arkku on siksi hyvä valinta myös luonnon ja ekologisuuden kannalta.

 

Ristomatti Ratian suunnittelema Venho-arkku on näyttävä vaihtoehto.