Suruja on erilaisia

Suruja on erilaisia

Koska suru on yksilöllistä, myös suremistavat ovat yksilöllisiä. Yksi saattaa itkeä vuolaasti, toinen kantaa surun hiljaa sisällään ja kolmas niin sanotusti hukuttaa surunsa työhön. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa surra. Surutyylejä on yhtä monia kuin on surevia.

Myös meidän kulttuurinen taustamme osaltaan ohjaa sitä, mikä on nähty ”hyväksyttävänä” tapana surra. Suomalaiseen kulttuuriin kuuluu tietynlainen hillitty suru, minkä johdosta esimerkiksi hautajaisista halutaan ”selvitä kunnialla”. Sitä vastoin toisissa kulttuureissa puolestaan odotetaan kovaäänistä itkua ja suuria eleitä.

Tärkeää on huomioida, että on monia erilaisia tapoja surra, jotka ovat kaikki yhtä oikein. Kaikista keskeisin asia on se, että sureva pystyy ilmaisemaan suruaan itselleen luontevalla tavalla ja tulee hyväksytyksi. Surun tukahduttamisella tai peittelyllä on negatiivisia vaikutuksia surevalle ja vaikeuttaa menetyksen käsittelyä.

Lue lisää suruprosessista.

Valkoinen uurna