Hautauspalvelu kannustaa yksilöllisten hautajaisten järjestämiseen

Luonnosta poimitut koristeet sopivat hyvin myös arkkulaitteeseen.

Hautajaisten merkitys omaisten surutyössä nousi pintaan koronapandemian aikana. Kun kokoontumisrajoitukset estivät yli kymmenen hengen kokoontumiset, esimerkiksi muistotilaisuuksien pitämisestä tuli käytännössä mahdotonta. Surun ja menetyksen käsittelyn kannalta tämä oli erityisen ikävää. 

Hautajaiset ovat tärkeä tilaisuus niin suremiselle kuin kiittämiselle. Hautauspalveluissa toivotaankin, että hautajaisia järjestettäisiin taas kuten ennenkin, jotta omaiset voivat saattaa rakkaansa arvokkaasti viimeiselle matkalle. 

Hautauspalvelu tukee, neuvoo ja järjestää

Johanna Muurimäki on neljännen polven yrittäjä ja toimii yrittäjänä Itä-Helsingin hautauspalvelussa yhdessä miehensä Juha Muurimäen kanssa. He pyörittävät myös Espoon hautaustoimistoa.

Hautauspalvelun tehtävänä on neuvoa ja palvella omaisia hautajaisten järjestämisessä yhteistyössä muun muassa seurakuntien, pitopalvelujen, kukkakauppojen ja SHT-Tukku Oy:n kanssa. 

– Tapaamme asiakkaat pääsääntöisesti aina kasvokkain. Vainajan läheisille on tärkeää saada olla kontaktissa ja suorassa vuorovaikutuksessa hautauspalvelun ammattilaisen kanssa, kuvailee Johanna Muurimäki.

Hautausalan ammattilaisilta vaaditaan hyvää ihmistuntemusta ja empatiataitoa.

– Omaisten kohtaaminen on meille ammattilaisille aina tilanne, jossa haluamme osoittaa hienotunteisesti osanottomme sekä sanallisesti että eleillä. Rauhallinen ilmapiiri ja kunnioittava läsnäolo ovat lähtökohtana omaisten kohtaamiselle, Muurimäki kuvailee.

Suuri osa hautauspalvelun kanssa asioivista omaisista on melko epätietoisia tavoista, joilla hautajaisia toteutetaan, etenkin jos aiempaa kokemusta järjestelyistä ei ole. Omaiset tarvitsevatkin ennen kaikkea tietoa ja opastusta hautaukseen liittyvissä käytännön asioissa.

– Ensimmäisenä kysymme, onko vainaja ollut kirkon jäsen, vai halutaanko järjestää uskonnottomat hautajaiset. Näin pääsemme alkuun suunnittelussa ja lähdemme yhdessä keskustellen suunnittelemaan vainajalle sopivia hautajaisia, kertoo Muurimäki. 

– Toinen iso päätettävä asia on, valitaanko vainajalle maahautaus eli niin sanottu arkkuhautaus vai polttohautaus. Kerromme mielellämme asiakkaille hautaustapojen eroista, sillä valinta vaikuttaa moneen asiaan, esimerkiksi kustannuksiin. Meille on kunnia-asia, että surun keskellä omaiset voivat luottaa ammattitaitoomme ja siihen, että hoidamme järjestelyt sovitusti.

Yksilöllisyys ja persoonallisuus saavat näkyä ja kuulua

Hautajaisiin ei suhtauduta enää aivan yhtä kaavamaisesti kuin aikaisemmin. 

– Yksilölliset ja vainajan persoonaa huomioivat hautajaiset ovat enenevässä määrin yleistyneet etenkin täällä pääkaupunkiseudulla. Nuoremmassa ikäpolvessa yksilölliset ratkaisut ovat jo hyvin yleisiä, kuvailee Muurimäki.

Vainajalle voidaan pukea päälle hänen lempivaatteensa tai pelipaitansa. Vainajan lempiväri saa näkyä vaatetuksen lisäksi muussakin koristelussa, kuten arkun verhoilussa. Kukkalaitteen sisään voidaan sijoittaa tärkeitä esineitä, esimerkiksi rumpupalikat.

Muurimäen mukaan yksilöllisten hautajaisten mahdollisuudet ovat etenkin muistotilaisuudessa moninaiset. Muistotilaisuudessa voidaan kuunnella vainajalle tärkeää musiikkia, katsella valokuvia tai videoita valkokankaalta ja syödä rakkaan läheisen lempiruokia, mikä helpottaa omaisia muistelussa. 

– Musiikilla on iso merkitys, sillä se puhuttelee ja sen avulla voi ilmaista tunteita, joille ei löydy sanoja, Muurimäki toteaa.

Yksilöllisten ja persoonallisten ratkaisujen ei tarvitse olla rahallisesti merkittäviä panostuksia. Jokaiselle kukkarolle löytyy sopivia toteutustapoja muistotilaisuuden räätälöimiseen – esimerkiksi digikuvien katselu on täysin ilmaista.

Siunaustilaisuuteenkin löytyy vaihtoehtoja. Siunaustilaisuuden voi nimittäin toimittaa muuallakin kuin kirkossa, esimerkiksi luonnon helmassa, mikä sopii hyvin uskonnottoman hautajaisiin.

– Hautaustoimistoissa olemme aina asiakkaan apuna. Kerromme erilaisista vaihtoehdoista, joista syntyy sopiva, omaan budjettiin sopiva kokonaisuus, joka palvelee sekä vainajan muistoa että muistamaan jääviä omaisia.