Suru on polku,
jota kuljemme
rinnallasi.

Hautajaiset ovat surujuhla

Hautajaisiin osallistuminen ja niiden järjestäminen ovat tärkeä osa surutyötä. Hautajaisten myötä läheisen poismeno konkretisoituu, ja hyvien hautajaisten järjestäminen tuntuu viimeiseltä kunnianosoitukselta hänelle. Myös vieraat saavat osoittaa oman surunsa ja tukea omaisia.

Koska hautajaisten järjestäminen on usein raskas tehtävä ja niihin osallistuminenkin voi olla monelle vierasta, olemme koonneet avuksi tälle sivustolle paljon tietoa hautajaisista. Tärkein asia hautajaisissa on kuitenkin se, että ne kunnioittavat edesmennyttä ja hänen persoonaansa, ja lisäksi antavat läheisille mahdollisuuden surra. Hyvät hautajaiset voi toteuttaa monella eri tavalla.

Kukilla on hautajaisissa tärkeä rooli

Hautajaisiin tuovat oman osuutensa kauneudellaan lohduttavat kukat. Kukkia pohditaan ja valitaan usein huolella, vainajaa muistellen, mikä auttaa myös surun käsittelyssä. Viime aikoina yleistyneet ns. yhden kukan hautajaiset vievät pois tämän osuuden hautajaisvalmisteluista.

Kukilla voi viestiä monella tapaa, ja parhaiten mahdollisuuksista osaavat kertoa asiantuntevat floristit. Arkkulaite, vieraiden tuomat surukukat ja muistotilaisuuden koristelu kertovat kaikki omalta osaltaan edesmenneestä.

Hautaustoimistot apunasi

Hautaustoimisto auttaa kaikissa mahdollisissa hautajaisiin liittyvissä käytännön kysymyksissä niin ennen hautajaisia kuin niiden jälkeenkin. Hautaustoimistohausta löydät oman paikkakuntasi hautaustoimistot. Taloustutkimus ja Suomen Hautaustoimistojen liitto toteuttivat vuonna 2018 asiakastyytyväisyystutkimuksen, jonka mukaan liiton jäsenliikkeiden asiakkaista 95 % on täysin tai hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Hautaustoimistojen tekemää työtä ja sieltä saatua apua siis arvostetaan erittäin korkealle.

Kokemuksia

Kuvagalleria